Organisatie Sopoh

Besturen is mensenwerk

Kwalitatief goed onderwijs verzorgen is gebaseerd op de kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals. Mensen die dagelijks al hun energie steken in het lesgeven aan kinderen. Voor een goed verloop betekent dat voor iedereen: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Daarover maak je onderlinge afspraken. Die afspraken zijn gebaseerd op de koers die is vastgesteld. Deze koers is de gezamenlijke uitkomst van College van Bestuur, directeuren, schoolteams, staf en GMR. De Raad van Toezicht ziet toe op deze ontwikkelingen.

College van bestuur

Het College van Bestuur bestaande uit een voorzitter en een lid zijn belast met de dagelijkse leiding van SOPOH. 

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op besturing, interne processen waarbij de ontwikkeling van ieder kind voorop staat en de kwaliteit van onderwijs en personeel. 

Staf

De staf van SOPOH ondersteunt alle geledingen binnen de organisatie met name op het gebied van financiën, personeelsbeleid en huisvesting,  

GRM

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek.

Documenten

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek.

Sluit Menu